Bảng giá Hóa đơn điện tử

 

 • Phí khởi tạo
 • 500,000

  (Chi phí khởi tạo bắt buộc chung với tất cả các gói)

 • Smart 300
 • 360,000vnd

  Số lượng hóa đơn : 300

 • Smart 5.00
 • 500,000vnd

  Số lượng hóa đơn : 500

 • Smart 1.000
 • 850,000vnd

  Số lượng hóa đơn : 1000

 • Smart 3000
 • 1,800,000vnd

  Số lượng hóa đơn : 3000

 • Smart 5000
 • 2,500,000vnd

  Số lượng hóa đơn : 5000
  (Miễn phí khởi tạo)

 • Smart 10.000
 • 4,500,000vnd

  Số lượng hóa đơn : 10.000
  (Miễn phí khởi tạo)

(*) Quý khách hàng có thể mở rộng các tùy chọn và mua thêm các dịch vụ khác dễ dàng