Các nhóm bảo mật hiện đã có sẵn

Các nhóm bảo mật hiện đã có sẵn

04/09/2021 CÔNG TY CỔ PHẦN BLOGY VIỆT NAM 0

Thông tin thay đổi

Vào năm 2020, Google đã đưa các nhóm bảo mật vào phiên bản beta .  Bắt đầu từ ngày 24/08/2021, tính năng này sẽ có sẵn. Nhóm bảo mật giúp bạn dễ dàng điều chỉnh, kiểm tra và giám sát các nhóm được sử dụng cho mục đích cấp phép và kiểm soát truy cập. Chúng cho phép quản trị viên: 
  • Áp dụng nhãn cho bất kỳ Nhóm Google hiện có nào để phân biệt với các nhóm danh sách email. 
  • Cung cấp những đảm bảo chắc chắn rằng: 
    • Không thể thêm nhóm bên ngoài (thuộc sở hữu bên ngoài tổ chức của bạn) và nhóm không bảo mật làm thành viên của nhóm bảo mật. 
    • Các nhãn bảo mật, khi đã được gán cho một nhóm, sẽ không thể bị xóa. Điều này đảm bảo rằng một khi một nhóm được sử dụng cho mục đích bảo mật, nó sẽ vẫn ở trạng thái đó. 
 

Tại sao nó quan trọng

Nhóm được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Điều này có thể bao gồm các nhóm giúp các nhóm giao tiếp và cộng tác, cũng như các nhóm kiểm soát quyền truy cập vào các ứng dụng và tài nguyên quan trọng. Các nhóm bảo mật có thể giúp khách hàng quản lý các danh mục nhóm này theo cách khác nhau để tăng cường tình hình bảo mật tổng thể của họ. 
 
Ví dụ: nếu bạn có yêu cầu tuân thủ hoặc quy định để quản lý kiểm soát truy cập, bạn có thể thiết lập quy ước đặt tên để theo dõi nhóm nào đã được sử dụng cho mục đích này. Với các nhóm bảo mật, giờ đây bạn có thể gán nhãn bảo mật cho các nhóm này và dễ dàng quản lý chúng hơn mà không cần phải sử dụng các cách giải quyết như quy ước đặt tên. 
 
Bắt đầu
Khả dụng
  • Có sẵn cho Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus và Nonprofits cũng như khách hàng G Suite Basic và Business
  • Không khả dụng cho khách hàng của Google Workspace Essentials và Frontline
Tài nguyên

Nếu bạn có thêm câu hỏi hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với BLOGY Việt Nam theo số điện thoại 02477798555 0967272311 hoặc email: info@blogy.vn.

Cảm ơn bạn đã chọn Google Workspace (G Suite)

BLOGY VIỆT NAM|blogy.vn

Viết bình luận

Địa chỉ Email của quý khách sẽ được bảo mật.