Một số cài đặt Google Meet hiện “cố định” cho người dùng

Một số cài đặt Google Meet hiện “cố định” cho người dùng

Một số cài đặt Google Meet hiện “cố định” cho người dùng Dựa trên phản hồi của người dùng, Google sẽ thay đổi hoạt động của một số cài đặt Google Meet dành cho khách hàng G Suite cho giáo dục...

Đọc thêm
Tăng giới hạn liên hệ bên ngoài được chia sẻ lên 200.000 địa chỉ liên hệ

Tăng giới hạn liên hệ bên ngoài được chia sẻ lên 200.000 địa chỉ liên hệ

Tăng giới hạn liên hệ bên ngoài được chia sẻ lên 200.000 địa chỉ liên hệ Các liên hệ bên ngoài được chia sẻ là những người dùng bên ngoài miền của bạn, những người mà bạn thêm vào danh bạ...

Đọc thêm
Sử dụng LDAP bảo mật để đăng nhập vào MacOS bằng thông tin đăng nhập của Google

Sử dụng LDAP bảo mật để đăng nhập vào MacOS bằng thông tin đăng nhập của Google

Có gì thay đổi Giờ đây, bạn có thể sử dụng LDAP bảo mật trên các thiết bị MacOS. Sau khi được bật, người dùng có thể đăng nhập vào thiết bị MacOS bằng thông tin đăng nhập Google Workspace hoặc Cloud Identity của...

Đọc thêm
Mở tệp đính kèm Office từ Gmail trong Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày bằng một cú nhấp chuột

Mở tệp đính kèm Office từ Gmail trong Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày bằng một cú nhấp chuột

Có gì thay đổi Cho việc xem, chỉnh sửa và cộng tác trên các tệp Microsoft Office được gửi và nhận trong Gmail trở nên dễ dàng hơn bằng Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày. Với lần ra mắt này, Google...

Đọc thêm