Một số cài đặt Google Meet hiện “cố định” cho người dùng

Một số cài đặt Google Meet hiện “cố định” cho người dùng

12/12/2020 CÔNG TY CỔ PHẦN BLOGY VIỆT NAM 0

Một số cài đặt Google Meet hiện “cố định” cho người dùng

Dựa trên phản hồi của người dùng, Google sẽ thay đổi hoạt động của một số cài đặt Google Meet dành cho khách hàng G Suite cho giáo dục và Enterprise cho giáo dục. Cụ thể, một số cài đặt nhất định hiện “cố định”. Điều này có nghĩa là nếu bạn bật hoặc tắt chúng trong cuộc họp, chúng sẽ được lưu cho bất kỳ cuộc họp nào trong tương lai sử dụng cùng một mã cuộc họp. Trước đây, tất cả các cài đặt sẽ trở về trạng thái mặc định bất cứ khi nào cuộc họp được khởi động lại. 

Thay đổi này sẽ áp dụng cho các cài đặt sau: 

Cài đặt được lưu cho từng mã cuộc họp, không phải cho mỗi người dùng 

Mọi thay đổi sẽ chỉ được lưu cho mã cuộc họp cụ thể và sẽ không ảnh hưởng đến các cuộc họp khác mà người dùng sở hữu với mã cuộc họp khác. Ngoài ra, nếu bạn thay đổi các cài đặt này trong cuộc họp một lần, biệt hiệu hoặc tức thì, các cài đặt sẽ không được lưu và sẽ trở về trạng thái mặc định sau khi cuộc họp kết thúc. Các tình huống khi cuộc họp có cùng mã cuộc họp bao gồm: 

  • Một số cuộc họp định kỳ (bao gồm các cuộc họp định kỳ được lên lịch qua Lịch Google) 
  • Chủ cuộc họp tham gia, thoát, sau đó tham gia lại cùng cuộc họp 

Bắt đầu 

Tốc độ giới thiệu 

Khả dụng 

  • Khả dụng cho khách hàng G Suite Education và Enterprise for Education Không khả dụng cho Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như các khách hàng G Suite Basic, Business và Nonprofits 

Tài nguyên 

Để được tư vấn, hỗ trợ kỹ hơn vui lòng liên hệ BLOGY Việt Nam theo thông tin:

Điện thoại: 024 777 98 555

Hotline/Zalo: 0967 272 311

Email: info@blogy.vn

Viết bình luận

Địa chỉ Email của quý khách sẽ được bảo mật.