Phần mềm BHOL

Quản lý bán hàng online

Dành riêng cho Nhà bán hàng trên Sàn và Facebook

Bán hàng online trên Facebook:

Bạn đã từng trải qua cái cảm giác: chậm 1 giây mất khách cả đời

  • Phản hồi khách quá chậm vì comment, inbox rải rác làm lỡ mất cơ hội, bỏ sót khách hàng
  • Khách thường đặt những câu hỏi na ná giống nhau, và bạn cứ phải lặp đi lặp lại những câu hỏi tương tự
  • Comment từ Livestream đổ về liên tục, nhưng để phản hồi tất cả ngay lập tức là không thể
  • Lên đơn mất thời gian, không kiểm soát được trạng thái đơn hàng được giao
  • Đôi khi muốn xem lãi lỗ ra sao mà bế tắc quá vì có chỗ nào thống kê cụ thể đâu

BLOGY cung cấp phần mềm quản lý bán hàng online đầu tiên
tích hợp thanh toán VNPay QR trên messenger