Sử dụng LDAP bảo mật để đăng nhập vào MacOS bằng thông tin đăng nhập của Google

Sử dụng LDAP bảo mật để đăng nhập vào MacOS bằng thông tin đăng nhập của Google

11/12/2020 CÔNG TY CỔ PHẦN BLOGY VIỆT NAM 0

Có gì thay đổi

Giờ đây, bạn có thể sử dụng LDAP bảo mật trên các thiết bị MacOS. Sau khi được bật, người dùng có thể đăng nhập vào thiết bị MacOS bằng thông tin đăng nhập Google Workspace hoặc Cloud Identity của họ. 

Điều này có thể giúp đơn giản hóa việc quản lý quyền truy cập bằng cách sử dụng một thư mục duy nhất — nền tảng quản lý quyền truy cập và nhận dạng Không gian làm việc (IAM) — để quản lý quyền truy cập vào các thiết bị MacOS. Đổi lại, điều này có thể giúp cải thiện bảo mật bằng cách cung cấp một nơi duy nhất để thiết lập chính sách nhận dạng và truy cập, đồng thời giảm sự phụ thuộc của bạn vào cơ sở hạ tầng nhận dạng cũ. 

Bắt đầu 

Tốc độ giới thiệu 

Khả dụng 

  • Có sẵn cho các khách hàng cao cấp của Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard và Enterprise Plus, G Suite Education và Enterprise for Education và Cloud Identity 
  • Không có sẵn cho Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Enterprise Essentials, cũng như các khách hàng G Suite Basic, Business và Nonprofits 

Tài nguyên 

 

Để được tư vấn, hỗ trợ kỹ hơn vui lòng liên hệ BLOGY Việt Nam theo thông tin:

Điện thoại: 024 777 98 555

Hotline/Zalo: 0967 272 311

Email: info@blogy.vn

Viết bình luận

Địa chỉ Email của quý khách sẽ được bảo mật.