Tăng giới hạn liên hệ bên ngoài được chia sẻ lên 200.000 địa chỉ liên hệ

Tăng giới hạn liên hệ bên ngoài được chia sẻ lên 200.000 địa chỉ liên hệ

12/12/2020 CÔNG TY CỔ PHẦN BLOGY VIỆT NAM 0

Tăng giới hạn liên hệ bên ngoài được chia sẻ lên 200.000 địa chỉ liên hệ

Các liên hệ bên ngoài được chia sẻ là những người dùng bên ngoài miền của bạn, những người mà bạn thêm vào danh bạ công ty của mình. Trước đây, có giới hạn 50.000 liên hệ bên ngoài. Bây giờ giới hạn đó là 200.000. Ngoài ra, tổng giới hạn lưu trữ đã được tăng từ 20MB lên 40MB. 

Các địa chỉ liên hệ bên ngoài được chia sẻ giúp cho phép cộng tác giữa người dùng trong tổ chức của bạn và bất kỳ người dùng bên ngoài nào mà họ có thể cần liên lạc thường xuyên, chẳng hạn như nhà tư vấn và đối tác. Khi người dùng được thêm làm địa chỉ liên hệ bên ngoài được chia sẻ, người dùng trong tổ chức của bạn có thể tìm thấy thông tin hồ sơ của họ trong nhiều dịch vụ của Google, chẳng hạn như khi họ nhập địa chỉ trong Gmail. 

Bắt đầu 

  • Quản trị viên: Bạn có thể quản lý các địa chỉ liên hệ bên ngoài được chia sẻ thông qua API địa chỉ liên hệ được chia sẻ trên miền. Truy cập Trung tâm trợ giúp của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các địa chỉ liên hệ bên ngoài được chia sẻ và thư mục liên hệ bên ngoài . 
  • Người dùng cuối: Các địa chỉ liên hệ bên ngoài được chia sẻ bổ sung sẽ tự động xuất hiện trong các giao diện tự động hoàn thành. 

Tốc độ giới thiệu 

Khả dụng 

  • Có sẵn cho Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như các khách hàng G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofits 

Tài nguyên Google Workspace 

Trợ giúp dành cho quản trị viên không gian làm việc của Google: Thêm các liên hệ bên ngoài được chia sẻ vào Thư mục

 

Để được tư vấn, hỗ trợ kỹ hơn vui lòng liên hệ BLOGY Việt Nam theo thông tin:

Điện thoại: 024 777 98 555

Hotline/Zalo: 0967 272 311

Email: info@blogy.vn

Viết bình luận

Địa chỉ Email của quý khách sẽ được bảo mật.