Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Lưu ý:

Những thông tin trên website này được bảo vệ bởi luật bản quyền, luật sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật khác của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bạn vui lòng ghi rõ nguồn BLOGY khi sử dụng thông tin từ website này. Website này cũng tham chiếu đến các nguồn thông tin khác, bạn chỉ được phép sử dụng những thông tin đó khi có sự đồng ý của các bên liên quan.

1. Phạm vi

Những điều khoản này áp dụng với việc mua đối với tất cả các Sản phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn phần cứng và/hoặc phần mềm, tài khoản, license key, code…) (sau đây gọi là "Sản phẩm") hoặc dịch vụ (sau đây gọi là "Dịch vụ") được nêu trên website này (sau đây gọi là "Site") bởi: Công ty Cổ phần BLOGY Việt Nam (Bên bán) cho Quý khách (Bên mua).

2. Chào hàng, Đặt hàng, Chấp nhận đơn đặt hàng

Tất cả các giá cả và mô tả Sản phẩm đề cập trên website này không phải là một lời chào hàng và có thể được thu hồi hoặc sửa đổi bất cứ lúc nào trước khi BLOGY chấp nhận đơn đặt hàng của Quý khách. BLOGY không thể đảm bảo rằng, tất cả các Sản phẩm đều sẵn có, song sẽ cố gắng để đảm bảo sẵn sàng cung cấp các Sản phẩm.

BLOGY có thể từ chối đơn đặt hàng của Quý khách mà không phải chịu trách nhiệm gì nếu như không có khả năng đáp ứng. Trong trường hợp này, BLOGY hoàn lại khoản mà Quý khách đã trả trước cho Sản phẩm (nếu có). Bất cứ đơn đặt hàng nào do Quý khách gửi đến đều là một đề xuất mua Sản phẩm chiếu theo những thỏa thuận này và quyền chấp nhận phụ thuộc vào BLOGY. Sự chấp nhận đơn đặt hàng của BLOGY có hiệu lực và hợp đồng sẽ được xác lập khi BLOGY giao hàng cho Quý khách. Quý khách chắc chắn rằng tất cả và bất cứ thông tin nào do Quý khách cung cấp khi đặt hàng đều cập nhật và chính xác để BLOGY có thể đáp ứng việc đặt hàng của Quý khách. Quý khách chịu trách nhiệm duy trì và cập nhật thông tin về tài khoản của Quý khách, về sự chính xác, hoàn thiện và bảo vệ các thông tin đó cũng như các mật khẩu an toàn trước những truy cập bất hợp pháp.

3. Giá cả

Giá phải trả cho Sản phẩm là các giá có hiệu lực tại thời điểm nhận đơn đặt hàng, trừ khi được thỏa thuận trực tiếp hoặc được đề cập đến trực tiếp. Giá sẽ được cho biết trên website, song giá cuối cùng và chính xác trong trường hợp có sự sai khác về giá cả là giá được thể hiện trong trong tài liệu Chấp nhận đơn gửi tới Quý khách

Trước khi Chấp nhận đơn đặt hàng của Quý khách, BLOGY có quyền ngừng áp dụng giảm giá và/hoặc chỉnh sửa giá cả để xem xét đến sự gia tăng trong chi phí bao gồm (nhưng không giới hạn) chi phí về nguyên vật liệu, về phân phối hàng, gia tăng của các loại thuế, thuế xuất nhập khẩu hoặc các loại thuế khác và sự thay đổi của tỷ giá hối đoái. Lỗi lập trình hoặc lỗi về dữ liệu trên website có thể dẫn tới những sự không chính xác về giá cả. Khi giá cả không chính xác hoặc có chênh lệch so với giá thị trường, BLOGY sẽ tôn trọng các đơn đặt hàng, song có thể chỉnh sửa giá cả và chào bán với giá đúng của thị trường.

BLOGY sẽ thông báo tới Quý khách bất cứ sai sót nào trong giá cả trước khi giao hàng. Trong trường hợp Quý khách chọn tiếp tục đặt hàng, tức là Quý khách chấp nhận những điều kiện và giá mới như được thông báo bởi BLOGY. Giá (trừ khi được thông báo khác) sẽ được tính bằng loại tiền tệ như trên website đã viết.

4. Thanh toán

Các hình thức thanh toán: Tuỳ từng Sản phẩm, chúng tôi sẽ áp dụng linh hoạt các hình thức thanh toán sau đây: Thanh toán tiền mặt, thanh toán chuyển khoản, thanh toán khi nhận hàng, thanh toán bằng thẻ tín dụng, thanh toán bằng thẻ ATM nội địa.

Một số trường hợp Quý khách cần lưu ý:

·         Các Sản phẩm điện thoại của BLOGY bán ra đều được hưởng "Chính sách bảo hành" nhưng phải có đầy đủ điều kiện bảo hành của công ty (xem kỹ tại mục Điều kiện bảo hành).

·         BLOGY không chịu trách nhiệm về dữ liệu bộ nhớ hay các chương trình của Quý khách bị mất do lỗi kỹ thuật phát sinh.

·         Trường hợp cần hỗ trợ bảo hành sản phẩm, Quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại trên hợp đồng, thời gian bảo hành trung bình từ 03-10 ngày tùy thuộc vào sản phẩm/dịch vụ BLOGY sẽ thông báo cụ thể đến Quý khách

5. Hỗ trợ kỹ thuật

Chúng tôi đảm bảo hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng Sản phẩm trong suốt quá trình sử dụng của Quý khách.

Khi có nhu cầu hỗ trợ, Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của BLOGY theo số điện thoại hoặc gửi thông tin về địa chỉ email info@blogy.vn

Khi nhận được yêu cầu hỗ trợ từ Quý khách, Chúng tôi sẽ đưa ra phương án xử lý trong vòng 24 giờ.

Thời gian hỗ trợ kỹ thuật: Tất cả các ngày trong tuần, 24/24h.

6. Trách nhiệm

Không trong bất cứ trường hợp nào, hay với bất kỳ lý lẽ pháp lý, hợp đồng hay do sai phạm nào, BLOGY hoặc các chi nhánh của BLOGY tham gia vào việc bán các Sản phẩm sẽ chịu trách nhiệm đối với bất cứ tổn hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc tổn hại do hậu quả kéo theo/ thiệt hại về sau nào đối với những Sản phẩm không phải do BLOGY sản xuất. Về lý thuyết, sản phẩm có thể có lỗi trong quá trình sử dụng do các tác động khách quan hoặc chủ quan. Không trong bất kỳ trường hợp nào bạn được yêu cầu đổi trả sản phẩm, hoặc yêu cầu bồi thường các tổn thất, thiệt hại (trực tiếp, gián tiếp) gặp phải bao gồm và không giới hạn: mất mát dữ liệu, sự sẵn sang của hệ thống, cơ hội, tiền, tinh thần , phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng sản phẩm. Không trong bất kỳ trường hợp nào, trách nhiệm bồi thường vượt quá số tiền bạn trả để sở hữu, sử dụng sản phẩm đó. Điều khoản này luôn có hiệu lực kể cả trong trường hợp bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng này. Đối với các sản phẩm có chính sách đổi trả riêng thì theo chính sách của sản phẩm đấy.

BLOGY hoặc các chi nhánh của BLOGY sẽ chịu trách nhiệm về các tổn hại gây ra bởi một sự vi phạm trách nhiệm hợp đồng quan trọng một cách chủ ý hay do sơ suất nghiêm trọng của BLOGY, song giới hạn lượng tổn thất tối đa bằng giá trị của Sản phẩm. Giới hạn của trách nhiệm pháp lý này áp dụng cho mọi đơn xin bồi hoàn thiệt hại không phân biệt bản chất và tiếp tục có hiệu lực mà không chịu ảnh hưởng của việc hết hạn hợp đồng. Quý khách sẽ phải bồi thường cho BLOGY các khoản nợ, khoản chi phí phát sinh hoặc các khoản tính cho BLOGY như là hệ quả trực tiếp hoặc gián tiếp của việc bán Sản phẩm hoặc tiến hành các dịch vụ của riêng Quý khách gây ra việc xâm phạm hoặc cáo buộc xâm phạm đối với bất kỳ quyền sở hữu của bên thứ ba bất kỳ.

7. Thông báo

Bất kỳ thông báo hoặc trao đổi nào có liên quan đến hợp đồng giữa hai bên có thể được chuyển bằng hình thức trao tay, chuyển phát trả trước, fax hoặc email đến địa chỉ và đầu mối liên hệ mới nhất mà một bên đã thông báo bằng văn bản với bên kia. Đây cũng là địa chỉ dùng trong các thủ tục tố tụng pháp luật theo các quy định pháp luật. Ngoại trừ trường hợp kể trên liên quan đến việc hủy đơn đặt hàng của khách hàng, những thông báo hoặc trao đổi dưới đây (đến đúng địa chỉ) sẽ được coi như đã được nhận:

Đối với hình thức giao tay: Vào ngày gửi đến đúng địa chỉ (hoặc, nếu đây không phải ngày làm việc, sẽ là ngày làm việc đầu tiên ngay sau đó).

Nếu được gửi qua bưu điện: 5 ngày (ngày làm việc) sau ngày gửi.

Nếu được gửi bằng fax: Vào ngày gửi, căn cứ là một thông báo gửi thành công (hoặc, nếu đây không phải ngày làm việc, sẽ là ngày làm việc đầu tiên ngay sau đó).

Nếu được gửi qua email, vào thời điểm sớm nhất khi: (i) người nhận xác nhận là đã nhận được email; (ii) người gửi nhận được thông báo tự động cho biết việc chuyển phát đã thành công hoặc email đã được mở; hoặc (iii) thời điểm 48 tiếng sau khi chuyển phát hết hạn, với điều kiện là người gửi chưa nhận được thông báo chuyển phát thất bại.

8. Luật áp dụng

Tất cả và bất kỳ tranh chấp nào nảy sinh có hoặc không liên quan đến hợp đồng giữa đôi bên sẽ được ưu tiên giải quyết bằng cách đàm phán trong vòng tối đa 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp. Nếu các đàm phán thương lượng thất bại, các tranh chấp trên sẽ được xử lý bởi luật pháp và tòa án tại nơi đặt trụ sở chính của BLOGY, tùy theo từng trường hợp cụ thể.

9. Điều khoản chung

Các quy định của các điều khoản này là riêng biệt và việc hết hiệu lực của bất kỳ quy định nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các quy định khác. Các điều khoản này được thực hiện trên tinh thần tự nguyện và chỉ là các điều khoản giữa BLOGY và Quý khách, trong khi các điều khoản trước đó, dù là thỏa thuận miệng hay bằng văn bản, đều không bắt buộc, trừ trường hợp được nhắc đến trong tài liệu này. BLOGY có quyền thay đổi các điều khoản hiện tại theo thời gian và có thông báo về những thay đổi quan trọng trên website hiện tại. Việc Quý khách tiếp tục thực hiện đơn đặt hàng trên website này sau khi thông báo đồng nghĩa với sự chấp thuận của Quý khách đối với các thay đổi đó. Quý khách không có quyền chuyển nhượng hoặc bàn giao quyền và trách nhiệm chiếu theo các điều khoản này cho bên thứ ba, mà không có văn bản đồng ý của BLOGY.

 

Bình luận
Gửi bình luận
  Bình luận
  Ứng dụng Gmail có thêm tính năng được mong đợi từ lâu

  Ứng dụng Gmail có thêm tính năng được mong đợi từ lâu

  Google vừa có một bổ sung vô cùng hữu ích cho người dùng Gmail trên thiết bị Android. Theo  SamMobile , Gmail không chỉ là một trong những ứng dụng email tốt nhất cho Android mà còn là dịch vụ email được sử dụng rộng rãi nhất thế giới. Mặc dù cung cấp đầy đủ các tùy chọn cần ...
  Gia công phần mềm/App Mobile

  Gia công phần mềm/App Mobile

  Để tăng hiệu quả SX kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh cho DN - Bạn cần thuê một phần hay toàn phần các dự án phần mềm của mình, trong khi bạn đang thiếu hụt chuyên gia trong lĩnh vực phần mềm. Chúng tôi với năng lực gia công phần mềm sẽ THỎA MÃN YÊU CẦU đơn vị, tổ chức của bạn