Google Search

Google Search

Giá : Liên hệ
 • Từ khoá dạng chính xác (kí hiệu [từ khoá]): bạn đăng ký từ khoá nào thì chỉ xuất hiện quảng cáo khi Search chính xác từ khoá đó
 • Từ khoá đối sánh cụm từ (gọi là đối sánh rộng, kí hiệu “từ khoá”): bạn đăng ký từ khoá nào thì khi Search từ khoá đó và các từ khoá ...
Đăng ký
GOOGLE SHOPPING

GOOGLE SHOPPING

Giá : Liên hệ
 • Quảng cáo hiển thị danh sách sản phẩm lên trang nhất kết quả tìm kiếm của Google
 • Hiển thị hình ảnh sản phẩm, mô tả và giá bán
 • Giúp khách hàng có sự lựa chọn thích hợp ngay từ kết quả tìm kiếm
 • Tỷ lệ chốt đơn hàng thành công rất cao
Đăng ký
BANNER REMARKETING

BANNER REMARKETING

Giá : Liên hệ
 • Quảng cáo BANNER sẽ quảng cáo: Dịch vụ, sản phẩm, thương hiệu,... bằng hình ảnh (tĩnh hoặc động)
 • Các banner sẽ hiển thị trên hàng triệu website nằm trong mạng hiển thị của Google
 • Quảng cáo BÁM ĐUỔI hay còn gọi là (REMARKETING) sẽ giữ chân khách hàng
 • Khi chạy quảng cáo Banner BLOGY sẽ mặc định cài đặt quảng cáo bám đuổi theo những người ...
Đăng ký
Quảng cáo YOUTOBE

Quảng cáo YOUTOBE

Giá : Liên hệ
 • Giá VND/View: 200đ/View
 • Hình thức: In-Stream 30 giây
 • Khu vực: Tùy chọn
 • Đối Tượng: Tùy chọn
 • Thời gian: Tùy chọn
 • Hình thức hiển thị: Video
 • Vị trí hiển thị: Trong luồng
 • Chi phí sẽ được tính trên số khách hàng xem video sau 30 giây hoặc hết video. Nếu khách hàng bấm bỏ qua quảng cáo khi chưa xem video ...
Đăng ký