Đội ngũ chuyên gia được Chứng nhận và cấp Chứng chỉ từ Google

  • Với nhân sự chuyên về mảng giải pháp email theo tên miền. Đội ngũ chuyên gia đều đã thi và được Google cấp Chứng chỉ chứng nhận đủ năng lực triển khai giải pháp cho Quý khách hàng.

Bình luận
Gửi bình luận
    Bình luận
    BLOGY là Partner chính thức của Google tại Việt Nam

    BLOGY là Partner chính thức của Google tại Việt Nam

    BLOGY là Công ty được ủy quyền cung cấp dịch vụ Google Cloud - Google Workspace (G Suite) của Google tại thị trường Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Là một trong những đơn vị cung cấp Google Workspace top đầu ở Việt Nam, BLOGY luôn mong muốn được phục vụ Quý khách hàng sử dụng giải pháp email theo ...