So sánh các gọi Microsoft 365

họn phiên bản Microsoft 365 của bạn

Microsoft 365 Business Basic

$3.0 USD
/người dùng/tháng

 • Phù hợp nhất với các doanh nghiệp cần có giải pháp từ xa dễ sử dụng, với Microsoft Teams, dung lượng lưu trữ đám mây bảo mật và Office Online (không bao gồm phiên bản dành cho máy tính).
 • Bao gồm các ứng dụng Office cao cấp  (tích hợp phiên bản trên web và dành cho thiết bị di động của Word, Excel và PowerPoint).
 • Bao gồm các dịch vụ đám mây: Exchange, Teams,  OnDrive, SharePoint.

Microsoft 365 Business Standard

$10.00 USD
/người dùng/tháng

 • Phù hợp nhất với các doanh nghiệp cần có công cụ để cộng tác và làm việc từ xa hoàn toàn, bao gồm Microsoft Teams, dung lượng lưu trữ đám mây bảo mật, email doanh nghiệp và các ứng dụng Office vào cấp trên thiết bị.
 • Bao gồm các ứng dụng Office cao cấp: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Publisher (Chỉ dành cho PC), Access (Chỉ dành cho PC).
 • Bao gồm các dịch vụ đám mây: Exchange, Teams,  OnDrive, SharePoint.

Microsoft 365 Business Premium

$20.00 USD
/người dùng/tháng

 • Phù hợp nhất với các doanh nghiệp yêu cầu giải pháp làm việc từ xa, bảo mật với mọi thứ được tích hợp trong Business Standard, cộng thêm tính năng quản lý thiết bị và bảo vệ chống mối đe dọa trên mạng nâng cao.
 • Bao gồm các ứng dụng Office cao cấp: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Publisher (Chỉ dành cho PC), Access (Chỉ dành cho PC).
 • Bao gồm các dịch vụ đám mây: Exchange, Teams,  OnDrive, SharePoint, Intune, Azure Information.

Ứng dụng Microsoft 365

(chỉ bao gồm ứng dụng)

$8.25 USD
/người dùng/tháng
 

 • Phù hợp nhất với các doanh nghiệp cần ứng dụng Office trên nhiều thiết bị và khả năng lưu trữ tệp trên đám mây. Không bao gồm email doanh nghiệp và Microsoft Teams.
 • Bao gồm các ứng dụng Office cao cấp: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Publisher (Chỉ dành cho PC), Access (Chỉ dành cho PC).
 • Dịch vụ đám mây OnDrive.
Bình luận
Gửi bình luận
  Bình luận
  Tổng quan MICROSOFT 365

  Tổng quan MICROSOFT 365

  Microsoft 365 email theo tên miền riêng giúp Doanh nghiệp đạt được nhiều thành quả hơn cùng các ứng dụng Office đột phá, các dịch vụ: Microsoft Office, Exchange Online, OneDrive, Microsoft Teams, SharePoint, Yammer… cộng tác, kết nối dễ dàng hơn từ bất cứ nơi nàoTĂNG HIỆU QUẢ LÀM VIỆC